Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Łuków

Tryb załatwiania spraw

Tryb załatwiania spraw, skarg i wniosków

  • Sugestie, uwagi dotyczące pracy Biblioteki Publicznej, a także  skargi i wnioski użytkownicy mogą składać osobiście lub drogą korespondencyjną.
  • Interesantów przyjmuje:

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej (tel./email: 50925252503, gbp@lukow.ug.gov.pl)
Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie, ul. Świderska 12, we wtorki w godz.15.00-16.00.

  • Przyjmowanie, załatwianie i rozstrzyganie spraw odbywa się w kolejności ich wpływu i przy zachowaniu procedury wynikającej z Kodeksu postępowania administracyjnego.
  • Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych i usług świadczonych użytkownikom są zawarte w Regulaminie korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie.

 

Szukaj dokumentów
od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział