Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Łuków

Tryb załatwiania spraw - dostęp do informacji publicznej

Tryb załatwiania spraw, skarg i wniosków

  • Sugestie, uwagi dotyczące pracy Biblioteki Publicznej, a także  skargi i wnioski użytkownicy mogą składać osobiście lub drogą korespondencyjną.
  • Interesantów przyjmuje:

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej (tel./email: 516214382, gbp@lukow.ug.gov.pl)
Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie, ul. Świderska 12.

  • Przyjmowanie, załatwianie i rozstrzyganie spraw odbywa się w kolejności ich wpływu i przy zachowaniu procedury wynikającej z Kodeksu postępowania administracyjnego.
  • Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych i usług świadczonych użytkownikom są zawarte w Regulaminie korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, są udostępniane wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie

ul. Świderska 12, 21-400 Łuków

gbp@lukow.ug.gov.pl

 

Szukaj dokumentów
od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział