Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Łuków

Struktura własnościowa

 

Gminna Biblioteka Publicznaw Łukowie posiada osobowość prawną uzyskaną z chwilą wpisu do Rejestru Instytucji Kultury i jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków dotyczących należącego do niej mienia.


Biblioteka Publiczna stanowi osobę prawną jako podmiot utworzony przez Samorząd Gminy Łuków na podstawie ustaw stanowiących podstawę prawną działalności Biblioteki.

 

Szukaj dokumentów
od do