Statut biblioteki

UCHWAŁA NR XLVIII/311/2014 RADY GMINY ŁUKÓW

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie

KLIKNIJ

od do