Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Łuków

Status Prawny

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie z siedzibą w Łukowie, przy ulicy Świderskiej 12 jest samorządową instytucją kultury utworzoną uchwałą Nr XVIII/103/08 Rady Gminy Łukówz dnia 19 czerwca 2008 roku. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Łuków i posiada osobowość prawną. Organizatorem Biblioteki w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) jest gmina Łuków.

Biblioteka działa w szczególności na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (jt. Dz. U. z 2012r., poz. 642),
  2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jt. Dz. U. z 2012r., poz. 406),
  3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.),
  4. Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie
  • Uchwała Nr XVIII/103/08 Rady Gminy Łuków z dnia 19 czerwca 2008 r w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie i utworzenia dwóch samorządowych instytucji kultury w postaci Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie z siedzibą w Dąbiu z późniejszymi zmianami.
  • Uchwała NR XLVIII/311/2014 Rady Gminy Łuków z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany  Statutu Gminnej Biblioteki  Publicznej w Łukowie.

 

Szukaj dokumentów
od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział