Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Łuków

Status Prawny i struktura własnościowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie z siedzibą w Łukowie, przy ulicy Świderskiej 12 jest samorządową instytucją kultury utworzoną uchwałą Nr XVIII/103/08 Rady Gminy Łukówz dnia 19 czerwca 2008 roku. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Łuków i posiada osobowość prawną. Organizatorem Biblioteki w rozumieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) jest gmina Łuków.

Biblioteka działa w szczególności na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (jt. Dz. U. z 2012r., poz. 642),
  2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jt. Dz. U. z 2012r., poz. 406),
  3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.),
  4. Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie
  • Uchwała Nr XVIII/103/08 Rady Gminy Łuków z dnia 19 czerwca 2008 r w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie i utworzenia dwóch samorządowych instytucji kultury w postaci Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Łukowie z siedzibą w Dąbiu z późniejszymi zmianami.
  • Uchwała NR XLVIII/311/2014 Rady Gminy Łuków z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany  Statutu Gminnej Biblioteki  Publicznej w Łukowie.

Gminna Biblioteka Publicznaw Łukowie posiada osobowość prawną uzyskaną z chwilą wpisu do Rejestru Instytucji Kultury i jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków dotyczących należącego do niej mienia.

Biblioteka Publiczna stanowi osobę prawną jako podmiot utworzony przez Samorząd Gminy Łuków na podstawie ustaw stanowiących podstawę prawną działalności Biblioteki.

 

Szukaj dokumentów
od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział