Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Łuków

Jednostki Pomocnicze Gminy

WYKAZ SOŁECTW GMINY ŁUKÓW
kadencja 2010 – 2014

Korespondencję do poszczególnych sołectw Gminy Łuków kierujemy wg wzoru:

Nazwisko i Imię sołtysa
Sołtys miejscowości Nazwa Sołectwa
Nazwa Sołectwa
21-400 Łuków
woj. lubelskie

Szukaj dokumentów
od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział