Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Łuków

Osoby wydające decyzje

Szczegółowe wyszukiwanie
Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Skarbnik
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Sekretarz
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Sekretarz
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Sekretarz
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Sekretarz
Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Wójt
Oświadczenie majątkowe za rok 2018 (początek VIII kadencji)
Stanowisko pracownika - Wójt
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Stanowisko pracownika - Wójt
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Wójt
Oświadczenia majątkowe za rok 2015
Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta
Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta
Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta
Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta
Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta
Zastępca wójta
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Zastępca wójta
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Zastępca wójta
Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta
Oświadczenie majątkowe za rok 2017
Oświadczenie majątkowe za rok 2016
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Stanowisko pracownika - Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta
Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta
Oświadczenie majątkowe za rok 2017